صفحه اصلی  |   درباره ما  |    محصولات K&N   |   تماس با ما

stripe

World's Best Automotive and Motorcycle Filters

stripe

 

 

افزودن اسب بخار بدون واسطه اعتماد

فيلتر هاي هواي دائمي K&N با تكنولوژي high flow  به نفس آسانتر ماشين كمك مي كند و توانايي و نيرويي بدون دردسر قابليت اعتماد كه هميشه در ارتباط با اجزا و قطعات اجرايي بالا شما آرزو داريد ، به شما ميدهد براي اين كه K&N يك فيلتر Life Time است و هرگز نياز به عوض كردن ندارد. موتور ماشين شما اساسا" يك پمپ هواي عظيم است كه با مخلوطي از بنزين و هوا با يك جرقه زمان دار دقيق احتراق مي كند هواي كه در دسترس موتور باشه اسب بخار بيشتري مي دهد. موتور وقتي نفس راحتي بكشد بهبود در پاسخ سوپاپ ( گلوگاه احتراق ) دارد. اين پاسخ سوپاپ اندازه گيري مي شود توسط مقدار تاخير يا درنگ بين زماني كه شما پدال گاز را فشار مي دهيد و زماني كه موتور با ارسال نيرو جواب مي دهد. بهبودها در پاسخ سوپاپ (گلوگاه احتراق) در شتاب به شما كمك بيشتري مي كند.

curve

Copyright © 2010 AHP Co.
All rights reserved.

 

Home     |   About Us   |   K&N Products   | Contacts