صفحه اصلی  |   درباره ما  |    محصولات K&N   |   تماس با ما

stripe

World's Best Automotive and Motorcycle Filters

stripe

 


 توقف دورريختن پول بافيلترهاي كاغذي با فيلتر هاي كاغذي. فيلترهاي دائمي K&N در ابتدا هزينه بيشتري دارد اما هرگز عوض كردن نمي خواهد. كه اين پول شما را در مقايسه با فيلتر هاي يك بار مصرف كمتر از بين مي برد ( مقرون به مصرف ) است.

اضافه كردن اسب بخار بدون هدر رفتن پول

فيلتر هاي هواي دائمي K & N  با تكنولوژي High-Flow   كمك به تنفس آسانتر ماشين شما مي كند و (Power) نيرو مي دهد به شما كه آرزو داريد بدون اينكه بانك (پس انداز) صدمه بخورد براي اينكه K & N فيلتر هاي عمري( دائمي ) است كه هرگز نياز به عوض كردن ندارد. پولي كه شما ذخيره (پس انداز) مي كنيد،

مجبور نيستيد كه براي فيلترهاي كاغذي مصرفي ( يك بار مصرف ) استفاده شوند تا horse power  توليد شود.

 

curve

Copyright © 2010 AHP Co.
All rights reserved.

 

Home     |   About Us   |   K&N Products   | Contacts